Publicerad 5 juni 2009 Uppdaterad 8 juni 2009

Usel arbetsmiljö på hjälpmedelscentralen

Arbetsmiljön på hjälpmedelscentralen i Jönköping är så dålig att landstinget riskerar böter på en halv miljon kronor. ”Vi vill ha nya större lokaler”, säger SKTF-ombudet Roland Håkansson.

Hjälpmedelscentralen i Jönköping har varit i samma lokaler sedan 1991. Men under åren har verksamheten ökat och nu är lokalerna alldeles för små och dåligt anpassade för personalen på omkring 40 personer.

–De jobbar på gränsen för vad de förmår i de trånga lokalerna. Det är svårt att jobba i riktiga arbetsställningar och det är stressande för personalen att inte klara av sina arbetsuppgifter. Tunga saker ska fram och finns ingen som kan hjälpa till att lyfta blir det tidspress och då jobbar man på fel sätt, säger arbetsmiljöinspektören Ann Eriksson.

Förutom att stora hjälpmedel som rullstolar, sängar och ramper ska tas emot, anpassas och skickas iväg igen ska brukare komma till lokalerna och prova. Lokalen ligger dessutom mellan IT-enheten och en kafeteria vilket orsakar mycket störande spring.

–Det kan röra sig om 200 personer som passerar ett par gången om dagen, säger Ann Eriksson.

Teknikern Roland Håkansson är SKTF-ombud för ett tiotal medlemmar på hjälpmedelscentralen.

–Det är för trångt, vi har tagit upp problem vid skyddsronderna hela tiden. Godsmottagningen är en smal lastbrygga med kallras och lastbilarna backar in precis vid vår huvudentré. Ventilationen är urkass och många klagar på trötthet, säger han.

Arbetsmiljöverket kräver nu att landstinget före 1 september ska presentera en plan för hur arbetsmiljön ska förbättras. Annars riskerar landstinget ett vite på 500 000 kronor.

–Nu händer det äntligen någonting, säger Roland Håkansson.

Lovisa von Goes, chef för hjälpmedelscentralen, säger att det inte längre finns möjligheter att bygga om de befintliga lokalerna för att klara verksamheten. Därför letar landstingets fastighetsförvaltning efter nya lokaler.

–Man diskuterar med ett par fastighetsägare för att få fram en kostnadsbild om det är möjligt eller ej, säger Lovisa von Goes.

Ännu finns inga formella beslut om pengar till nya lokaler men Lovisa von Goes utgår från att det kommer att lösa sig.

–Nu när processen har gått så här långt så måste landstinget få fram pengar helt enkelt, säger hon.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE