Publicerad 14 maj 2007 Uppdaterad 15 maj 2007

Uppsatser prisas av Tria

För andra året i rad delar det fackliga studerandesamarbetet Tria ut uppsatsstipendier. Tanken är att tävlingen ska uppmuntra studenter att skriva om frågor som kan påverka och bidra till ett bättre och sundare arbetsliv.


I år skickades 37 uppsatser in. Juryn har valt ut tio stycken som belönas med 2 500 kronor vardera.


 


Några av uppsatserna behandlar frågor inom SKTFs område, framförallt två uppsatser i socialt arbete på c-nivå med titlarna Man förväntas inte veta. Unga socionomers etablering på arbetsmarknade samt Sociala omsorgsprogrammets yrkesrelevans. En annan belönad uppsats handlar om globaliseringen och fackets roll och en behandlar jämställdhet i offentlig verksamhet. Samtliga uppsatser går att hitta på www.tria.se

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE