Publicerad 16 april 2014 Uppdaterad 17 april 2014

Uppsala flyttar tjänstemän till central stab

Ekonomer, personalvetare, administratörer och IT-personal i Uppsala kommun ska flyttas från förvaltningarna till en ny stabsorganisation. ”Nödvändigt med tydligare styrning”, säger Michael Walldén, huvudskyddsombud för Vision i Uppsala.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Uppsala beslutade i går att göra om tjänstemannaorganisationen i kommunen. Bland annat kommer ekonomer, IT-personal, personalvetare, kommunikatörer och administratörer i fortsättningen att organisatoriskt tillhöra en ny stabsorganisation på kommunledningskontoret och därifrån fördelas ut i de olika verksamheterna.

Uppsala kommun är i dag indelat i två stora förvaltningar och ett stort antal uppdragskontor. Enligt Michael Walldén har det funnit ett missnöje från flera uppdragskontor som upplever att man inte har lika mycket stöd, exempelvis i personalfrågor, som förvaltningarna. Michael Walldén berättar också att det på en del håll finns en känsla av ett a-lag och ett b-lag inom kommunen, och många medarbetare har efterfrågat en hårdare styrning från kommunledningen.

–Vi tycker att det som görs nu är vettigt. Det är nödvändigt med tydligare styrning, säger Michael Walldén, men poängterar att han inte känner till alla detaljer i gårdagens beslut.

Beslutet var inte enhälligt. Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet var alla emot förslaget, bland annat med argumentet att det blir tungrott och för centralstyrt.

Enligt Sveriges Radio Uppland berörs omkring 250 tjänstemän av förändringen.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE