Publicerad 10 januari 2011 Uppdaterad 10 januari 2011

Upprustning innebär högre vattenpriser

Kommunernas vattenledningssystem och reningsverk är föråldrade. När anläggningarna ska renoveras kommer det att märkas tydligt på vattenpriserna. Det spår VA-chefen i Umeå.

Många av landets reningsverk och vattenledningar är byggda på 1960- och 1970-talet. Att mycket vatten runnit under broarna sedan dess märks.

– Det är som om du har en gammal bil. Det kostar ofta inte så mycket tills den kraschar. Då kostar den desto mer. När vi nu förnyar ledningar eller bygger om reningsverken för att klara miljökraven får vi mer lån och större kostnader och det finns bara ett sätt att finansiera, och det är genom att höja avgifterna, säger Johanna Lindgren, VA-chef på Umeås kommunala vattenbolag, Umeva, till Sveriges Radio Västerbotten.

Umeva ska exempelvis inom kort bygga ut vattenreningsverket till en kostnad av 450 miljoner. Den högre kostnaden kommer att läggas på abonnenterna, berättar Johanna Lindgren.

VA-taxan i Sverige har i princip varit oförändrad de senaste tio åren och är bland de lägsta i Europa. Det kan jämföras med Finland som ökat vattenpriset med 34 procent mellan 2007 och 2009, enligt tidskriften Fokus.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE