Publicerad 15 april 2008 Uppdaterad 15 april 2008

Upprop mot nedskärningar i socialtjänsten

Socialarbetarna i Nybro varnar för följderna av stora besparingar. 20 procent av personalen ska bort för klara budget. Nu startar de ett nationellt upprop och kräver lagändringar.

”Lokalpolitikens nyckfullhet utsätter de sämst ställda i vårt samhälle för allvarlig risk att skadas. Någon måste resa sig upp och säga stopp”, skriver socialarbetarna i Nybro i uppropet som skickas till samtliga socialarbetare i Sverige.


 


Bakgrunden är att socialtjänsten i Nybro står inför stora nedskärningar. Sammanlagt handlar det om över flera miljoner kronor i år. Dels på grund av ett underskott i fjol på 1,9 miljoner, dels för att budgeten har dragits över kraftigt under årets första månader. Orsaken är att det gjorts flera dyra institutionsplaceringar, men politikerna tänker inte skjuta till mer pengar.


 


–Tänk er en brandkår som förbjöds rycka ut till bränder för att pengarna tagit slut. Det är den inställning vi möts av här, säger Ellinor Falkebo, behandlingsassistent inom individ- och familjeomsorgen i Nybro och arbetsplatsombud för SKTF.


 


Det personalen reagerat över är konsekvenserna. Besparingsförslaget är en lång lista över drastiska åtgärder: Flera pågående institutionsplaceringar ska avslutas, inga utredningar ska startas förrän efter tre anmälningar, inga vikarier får anställas, med mera. Och besparingarna kräver stora personalneddragningar.


 


–Sammanlagt ska 14 av 70 tjänster försvinna. Det motsvarar 20 procent av personalen, säger Ellinor Falkebo, som själv arbetar på Bygget, en skolform för elever som behöver speciallösningar och som enligt förslaget ska läggas ned.


 


Ulrika Lorentzon, handläggare, poängterar att situationen i Nybro visar tydligt på ett problem där personalkostnader ställs mot enskildas behov av vård och behandling. 


 


–Vid varje enskilt tillfälle jag som handläggare går in och gör en bedömning att någon behöver en insats som kostar pengar hamnar jag i en situation där det behövs ytterligare personalneddragningar för att klara det. Vi ska alltså följa lagen och göra rätt bedömningar men straffas när vi gör det, säger Ulrika Lorentzon.


 


I uppropet, som stöds av SSR och SKTF, uppmanas riksdagen att begränsa kommunpolitikernas inflytande över hur socialtjänstlagen ska tillämpas. Kommuner som inte kan erbjuda en miniminivå för socialtjänsten ska i värsta fall tvångsförvaltas av staten.


 


–Vi är ju inte ensamma om det här problemet så vi hoppas att det lyfts till regering och riksdag. Det handlar om vilket yttersta skyddsnät som ska finnas för medborgarna, säger Ellinor Falkebo.


 


Beslutet om besparingarna ska tas av socialnämnden den 24 april. Uppropet är en av flera protestaktioner personalen genomför. Det har gjorts en namninsamling och planeras en demonstration. I skottlinjen för kritiken står framför allt kommunalrådet Markus Lund (s). Han har inget emot debatten, men ser inget alternativ till neddragningar.


 


–Merparten av våra nämnder redovisar underskott. Beskedet är att de ska hålla sina budgetar. Det finns inga andra pengar någon annanstans, säger Markus Lund.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE