Publicerad 12 september 2014 Uppdaterad 12 september 2014

Uppgifter skiftas i Landstinget Dalarna

Nu ska läkare och sköterskor i Landstinget Dalarna ägna mer tid åt patienterna och mindre åt administrativa uppgifter.

Uppgifterna ska i stället utföras av medicinska sekreterare. Det är syftet med ett projekt som startar i höst på vissa vårdcentraler och kliniker i landstinget.

– Vi på Vision har drivit frågan i 20 år. Och i vintras när vi gjorde gemensam sak med Läkarföreningen, som på riksnivå klagat över allt administrativt arbete de gör, så gick ledningen äntligen med på att göra något, säger Margaretha Nordman, Visions avdelningsordförande i landstinget.

Projektet Mer tid åt patienten påminner om RAK, Rätt använd kompetens, som bland andra medicinska sekreterare kämpar för i flera andra landsting.

– De medicinska sekreterarna skulle de ha större möjligheter att utvecklas i sina jobb och arbeta med sådant de faktiskt är utbildade till, bättre än andra yrkesgrupper.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE