Publicerad 15 september 2006 Uppdaterad 19 september 2006

Umeå kommun stäms av HomO

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, har stämt Umeå kommun. HomO menar att kommunen har diskriminerat tre lesbiska par där den ena partnern ansökt om att få adoptera den andres biologiska barn.

Det är tingsrätten som beslutar vem som får adoptera och i samband med det har kommunens socialnämnd fått uttala sig. Nämnden tyckte att adoptionerna skulle beviljas, men en kristdemokratisk politiker reserverade sig. Hon tycker inte att par av samma kön ska få adoptera barn.


 


HomO, Hans Ytterberg, menar att reservationen bryter mot diskrimineringslagen och kräver därför att kommunen ska betala skadestånd till de drabbade. De som ansökt om att få adoptera har enligt HomO försatts i ett sämre läge på grund av politikerns reservation och har dessutom kränkts i mänsklig mening av hennes uttalande.


 


–Självklart får en politiker som är missnöjd med hur svensk lagstiftning ser ut försöka ändra på den. Men när man beslutar i enskilda ärenden måste man följa lagen oavsett politisk uppfattning. Det här handlar om rent lagtrots, säger Han Ytterberg i en skriftlig kommentar.


 


Jens Nyström, jurist på Umeå kommun, säger att han ännu inte tagit del av stämningsansökan och att han därför inte kan kommentera fallet i detalj. Generellt sett menar han att Umeå kommun tycker att det är bra att få prövat vilket ansvar kommunen har för en enskild politiker.


 


–Kommunen som helhet är för adoptionerna som har beviljats, säger han.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE