Publicerad 18 september 2006 Uppdaterad 19 september 2006

Tvist om kompetenskrav i socialtjänsten

Socialstyrelsen, facken och arbetsgivarna kan inte enas om vilka krav på utbildning man ska ställa på personal inom socialtjänsten. Nu hoppar Sveriges Kommuner och Landsting av samarbetet.

Sedan en tid finns en referensgrupp som ska hjälpa Socialstyrelsen att ta fram kompetensbeskrivningar inom socialtjänsten. Det handlar om vilken utbildning och kunskap personalen ska ha som arbetar med utsatta barn samt biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorgen.


 


Nu har man kommit så långt att Socialstyrelsen ska slå fast kompetenskraven för personal som arbetar med utsatta barn. Men trots lång tids diskussion finns ingen samsyn. I strid mot vad de flesta i referensgruppen tycker har Socialstyrelsen bestämt att gå ut med rekommendationer, så kallade allmänna råd, att personalen ska ha socionomexamen. I protest lämnar arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, referensgruppen.


 


–Vi tycker att arbetsgivaren ska bestämma vilka människor som ska anställas, säger Gigi Isacsson, handläggare på SKL. 


Hon befarar att Socialstyrelsen kommer att omvandla rekommendationerna till en föreskrift, vilket skulle innebära ett renodlat krav på att bara socionomer får arbeta med utsatta barn.


 


–Vi tycker att man också måste beakta vad hela arbetsgruppen behöver för kompetens, den kanske inte bara behöver socionomer. Dessutom kan det faktiskt vara så att det inte går att få tag på socionomer, säger Gigi Isacsson som inte ser någon mening med att fortsätta samarbetet om Socialstyrelsens ändå inte lyssnar på deras synpunkter.


 


Åsa Börjesson, chef för Socialstyrelsens avdelning för socialtjänst, beklagar att SKL inte vill vara kvar i samarbetet och tillbakavisar kritiken att de inte lyssnat på SKL.


 


–De är en viktig part och kan tillföra sin kunskap. Men på några punkter kan vi inte acceptera deras förslag, säger Åsa Börjesson.


 


Varför vill ni att personal som arbetar med utsatta barn ska ha socionomexamen?


 


–Det är ett väldigt komplicerat arbete och de klienter socialtjänsten arbetar med när det gäller barnavårdsärenden är en väldigt skör grupp. Men det är en rekommendation, inte något som är ristat i sten, säger hon.


 


SKTF som också är med i referensgruppen delar inte heller Socialstyrelsens syn. Ombudsman Yvonne Ahlström tycker inte att man ska låsa sig vid att personalen ska ha socionomutbildning och säger också att det inte bara handlar om utbildning utan även att personalen ges rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb.


 


–Vi har inte heller fått gehör för våra synpunkter, men jag tycker inte det är meningsfullt att lämna referensgruppen. Nu handlar det om att ta fram kompetensbeskrivningar för biståndsbedömare och vi vill vara med och påverka, säger hon.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE