Publicerad 16 mars 2006 Uppdaterad 16 mars 2006

Tuffare arbetsmiljö på behandlingshem

Påfrestningarna på personalen vid behandlingshem är stor. Det visar en undersökning som Arbetsmiljöverket har gjort på 19 behandlingshem i Värmland, Västmanland och Örebro. Alla utom fyra fick anmärkningar.

Arbetsmiljöverket har granskat arbetsmiljön på 13 privatägda behandlingshem, två som drivs i landstingens regi och fyra inom Statens institutionsstyrelse.


 


Undersökningen visar att nästan alla har brister i arbetsmiljön. Femton av behandlingshemmen har fått krav på att minska den psykiska belastningen, minska risken för hot- och våldincidenter, öka personalens kunskaper i första hjälpen samt bli bättre på efterhjälpande åtgärder som krisstöd.


 


–Behandlingshemmen har inte kartlagt riskerna ordentligt. Man är så fokuserad på att behandla klienterna så att man glömmer bort sin egen säkerhet, säger arbetsmiljöinspektören Siv Brask vid Arbetsmiljöverket i Örebro.


 


Siv Brask säger att behandlingshemmen måste bli bättre på att göra riskkartläggningar. Hon tycker att klimatet har hårdnat på många av behandlingshemmen.


 


–Det innebär att man faktiskt måste bedöma personers farlighet. Man har alltid bedömt hur farliga personer är för sig själva, men det gäller alltså även mot personalen, säger hon.


 


En bidragande orsak till att det är stora psykiska påfrestningar och att det förekommer hot och våld på behandlingshemmen är att många behandlingshem är ekonomisk pressade. Vid flera inspektioner framkom att vissa kommuner av ekonomiska skäl inte placerar klienter på behandlingshem.


 


Hot om nedläggning, svårt att hitta lämpliga klienter samt risk för uppsägningar ökar pressen på personalen. Det kan också medföra att behandlingshemmet tvingas ta emot klienter som egentligen inte passar in i behandlingsmodellen man använder eller i gruppen som redan finns på hemmet.


 


En annan faktor som bidrar till ett hårdare arbetsklimat är att klienterna kommer till behandlingshemmet senare och kan vara i mycket dålig kondition.


 


Arbetsmiljöverket tycker att behandlingshemmen har en stor medvetenhet om problematiken med hot och våld. Trots det är just dessa situationer vanliga orsaker till sjukskrivningar och anmälda arbetsskador.


 


Arbetsmiljöverkets krav på förbättringar handlar bland annat om riskkartläggningar samt att se över hur lokalerna fungerar och vilket utbildningsbehov personalen har. De måste även ta fram rutiner för åtgärder som kan behövas efter allvarliga händelser, till exempel första hjälpen och krisstöd.


 


Siv Brask tycker att behandlingshemmen har reagerat bra på kraven från Arbetsmiljöverket.


 


–Det är så mycket som händer så de inser att det här är viktigt att jobba med. Det finns ju anställda som väljer att sluta, man orkar eller vågar inte komma tillbaka.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE