Publicerad 22 januari 2010 Uppdaterad 25 januari 2010

Tuffare arbetsmarknad för socionomer

Det har blivit svårare för landets socionomer att få jobb, visar Arbetsförmedlingens kommande yrkesrapport. Allra svårast är det i Skåne.

I februari uppdaterar Arbetsförmedlingen den så kallade Yrkeskompassen, där efterfrågan på ett stort antal yrkeskategorier värderas. Suzanne Wejland, yrkesanalytiker på Arbetsförmedlingen, berättar att den kommande prognosen kommer att visa att arbetsmarknaden för socionomer försämrats.

– För två år sedan skulle jag säga att någon med socionomexamen var garanterad jobb som socialsekreterare, det skulle jag inte säga i dag, säger hon.

På Yrkeskompassen publicerar Arbetsförmedlingen framtidsprognoser för tre socionomyrken, socialsekreterare, biståndshandläggare och kuratorer.

Utsikterna för att få jobb som biståndsbedömare och socialsekreterare är fortfarande hyggligt goda. Arbetsförmedlingen bedömer att antalet lediga jobb och antalet nyutexaminerade ligger på ungefär samma nivå.  De regionala skillnaderna är dock stora. Störst efterfrågan på arbetskraft är det i Stockholm och Sörmland, svårast att få jobb är det i Skåne.

För kuratorer ser dock arbetsmarknaden påtagligt svårare ut, enligt Arbetsförmedlingen. Även här är situationen svårast i Skåne.

– Jag kan tänka mig att när det blir sämre offentliga finanser är det lättare att välja bort den sortens tjänster som inte handlar om myndighetsutövning, säger Suzanne Wejland.

Fotnot: Yrkeskompassen uppdateras den 6 februari

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE