Publicerad 18 april 2008 Uppdaterad 18 april 2008

Tuff arbetsmiljö för socialsekreterare

Missnöjet med arbetssituationen och lönen är stort bland socialsekreterare. Sex av tio har övervägt att börja jobba med något helt annat. Det visar en undersökning som fackförbundet SSR har gjort.

”Otillräckliga resurser både när det gäller tid och pengar, brist på fungerande rutiner, ekonomin går hela tiden före klienterna, vi har för lite personal”. Det är några röster ur SSR:s undersökning bland 400 socialsekreterare.


 


Undersökningen visar att många socialsekreterarna känner en stor oro för människorna de ansvarar för i sitt arbete eftersom de anser att resurserna är får små.


 


I rapporten Socialsekreterare om sin arbetssituation framkommer också att:


   • Varannan anser att man inte lever upp till socialtjänstlagens intentioner.

  • Tre av fyra socialsekreterare anser att antalet arbetsuppgifter har ökat.

  • Varannan tycker att politikerna visar liten respekt för socialsekreterarnas arbete.

  • Sju av tio anser att personalomsättningen varit stor de senaste åren.

  • Åtta av tio har varit med om en omorganisation de senaste fem åren.

  • Varannan sover dåligt minst en gång i månaden på grund av jobbet.

  • Sex av tio har övervägt att börja jobba med något helt annat.

SSR kräver att alla kommuner snarast ska se över arbetsmängden, personalomsättningen och sjuktalen inom socialtjänsten. Därefter måste kommunerna vidta åtgärder så att arbetsbelastningen minskar samt öka resurserna till kompetensutveckling och förebyggande arbete.


 


Läs hela rapporten på SSR:s webbplats (pdf).

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE