Publicerad 15 oktober 2007 Uppdaterad 15 oktober 2007

Torsås kommun stäms för diskriminering

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, stämmer Torsås kommun på 150 000 kronor. DO anser att en anställd med romsk bakgrund blivit trakasserad jobbet.

Kvinnan, som arbetar inom hemtjänsten i kommunen, har enligt DO varit utsatt för trakasserier från sina arbetskamrater ända sedan hon började våren 2005.


 


I sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen skriver DO att medarbetarna öppet visat en negativ inställning mot romer genom att säga saker om att ”tattare är annorlunda, missbildade och kriminella”.


 


Redan våren 2006 kontaktade kvinnans enhetschef och hennes fackliga företrädare personalchefen i kommunen, men trots det har kommunen inte gjort tillräckligt för att stoppa kränkningarna enligt DO. Kommunen har inte heller informerat kvinnan om vad man hade för planer för att få stopp på trakasserierna.


 


Kvinnan har i perioder varit sjukskriven på grund av psykiska besvär som enligt stämningen kan härledas till trakasserierna.


 


DO yrkar nu på att kommunen ska betala 150 000 kronor till henne i skadestånd.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE