Publicerad 28 november 2013 Uppdaterad 29 november 2013

Toppstyre i bolag skapar förtroendekris

Mer toppstyre. Ointresse för de anställdas kompetens. Ett nytt, mer hierarkiskt, ledarskap på Göteborg Energi har skapat en djup klyfta mellan anställda och ledning.

Den 3 oktober 2013. Den relativt nya vd:n Lotta Brändström håller sitt månadstal till några hundra anställda i en ljusgård i bolagets lokaler. I det filmade talet lämnar hon det ämne hon tänkte ta upp, ger en tillbakablick på sina två år som vd och avslutar med ett angrepp på Vision och SACO:s fackliga företrädare.

Fyra–fem gånger nämns och ifrågasätts Visions ordförande, Mona-Lisa Rhodin, och SACO:s ordförande, Maria Andersson-Iseppi, ofta bara med förnamn, och vid flera tillfällen utan koppling till deras fackliga roll.

– Det är inte sant, tänkte jag. Många, även i koncernledningen, blev chockade, säger Svante Karlsson, skyddsombud för Vision på Göteborg Energi.

Anledningen till vd:ns ilska var en medlemsenkät som Vision och SACO presenterat för henne en vecka tidigare. Två resultat stack ut när svaren från drygt 600 anställda sammanställdes. Dels att många saknar förtroende för Göteborg Energis nya ledning, dels att man ansåg att bolaget inte tog tillvara den kompetens som finns bland de anställda. Enkäten sammanfattas med att företaget blivit mer toppstyrt, att organisationen blivit räddare och att delaktigheten i företagets utveckling minskat för de anställda. 

Vd:n Lotta Brändström ansåg dock att enkäten var vinklad, konstigt tolkad och avsedd att smutskasta henne. Vid mötet med facken använde hon ord som ”krigsförklaring”.

– Just nu är stämningen jättedålig, man lyssnar inte på medarbetarna, konstaterar Svante Karlsson.

Lotta Brändström tillträdde som ny vd sedan företrädaren, Anders Hedenstedt, fått lämna sin post efter att ha godkänt ett dyrt pensionsavtal till sin vice vd. Den nya vd:n handplockade en ny ledning för bolaget, en ledning som själva medgett att de inte har någon djup branschkunskap. Enligt facken är företagets kursändring tydligt kopplad till bolagets nya vd och ledningsgrupp.

Den stora skillnaden mot tidigare är att de anställdas inflytande har minskat. Mellanchefer får inte längre samma information som förut. Tidigare fanns facken också med i ett tidigt skede när affärs- och verksamhetsplaner mejslades fram. Sedan ett drygt år tillbaka är den möjligheten stängd.

Svante Karlsson anser att det är viktigt att anställda finns med när bolagets inriktning och målsättningar tas fram.

– Vi har förståelsen för hur företaget fungerar, så det handlar om företagets överlevnad, säger han.

Även högt upp i företaget finns kritik mot ledarskapet. Två höga chefer inom företaget har nyligen lämnat sina tjänster eftersom de inte delar vd:ns värdegrund.

– Jag tror att Lotta Brändströms dagar är räknade. Det är jättesvårt för alla att arbeta i en sådan kultur som hon driver på Göteborg Energi, säger Svante Karlsson.

Fakta Rätt till inflytande

  • Tre lagar, lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL), arbetsmiljölagen och styrelserepresentationslagen, ger de fackliga organisationerna inflytande på arbetsplatsen. Förändringar av betydelse på arbetsplatsen måste arbetsgivaren förhandla med de lokala facken.
  • Vad som är en betydande förändring på en arbetsplats är en tolkningsfråga.
  • Utöver lagarna finns ett avtal mellan de offentliga facken och SKL om samverkansavtal. Samverkansavtal är till för att öka de anställdas inflytande.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE