Publicerad 12 mars 2012 Uppdaterad 12 mars 2012

Tolkar kritiserar jobbförmedling via sms

Tolkar som är medlemmar i Vision kritiserar tolkföretaget Språkservice för att man förmedlar tolkuppdrag via sms. Tolkarna anser att systemet skapar stress och försämrad rättssäkerhet.

–Det är många tolkar som tycker att det ska tas bort, ska man verkligen se till att rätt tolk får rätt uppdrag så ska det inte ske på det här viset, säger Chris Kosanovic, ordförande i Rikstolk, en avdelning inom Vision som organiserar tolkar.

För ett år sedan började Språk­service, en av de största tolkförmedlingarna i landet, förmedla tolkuppdrag via sms. Metoden började användas då Migrationsverket i sin senaste upphandling krävde att man skulle kunna få en tolk inom två timmar.

Tanken är att förmedlingen, som får in uppdrag från till exempel domstolar, ska skicka ut jobberbjudande till tolkarna i omgångar. Den som är högst meriterad på orten ska få erbjudande först. Om ingen svarar inom en viss tid ska nästa kategori få erbjudande.

Men så fungerar det inte i praktiken enligt Chris Kosanovic. Han har flera exempel på att auktoriserade och icke-auktoriserade tolkar fått erbjudande samtidigt. Uppdraget har då gått till den som svarat snabbast oavsett hur kvalificerad man är.

Det har i vissa fall lett till att bokningar fått göras om i efterhand när myndigheter fått reda på att det funnits bättre meriterade tolkar.Tolkarna tycker också att systemet är stressande.

–Eftersom vi inte får ha mobilen på under tolkningen sitter man med vibrationsfunktionen på. När det kommer ett sms måste man titta. Svarar man inte inom en minut går jobbet till någon annan, det är väldigt stressande, säger Chris Kosanovic.

Språkservice vd Pirkko T Kyllönen säger att hon förstår att tolkarna tycker det är stressigt med sms-förfrågningarna. Men hon hävdar bestämt att de mest meriterade tolkarna alltid kommer först när företaget skickar sms-förfrågningarna.

Hon säger också att det finns statistik på att Språkservice har lyckats förmedla större andel tolkar med rätt kompetens sedan systemet infördes. Men hon håller med om att de som får förfrågningarna inte har särskilt lång tid på sig att svara.

–Det säger sig självt, om vi har två timmar på oss får vi inte alltid tag på de tolkar vi vill sätta på uppdragen. Får vi inget svar måste vi gå längre ned i kompetensordningen.

Har ni skämt bort kunderna genom att gå med på för bra service?

–När de ställer det här kravet i en upphandling har vi två alternativ. Antingen säger vi att vi inte kan leva upp till kraven eller säger vi okej och gör det bästa vi kan. Vi har en skyldighet att se till bolagets överlevnad och då kan vi tyvärr inte bara se till tolkarnas behov, säger hon.

Pirrko T Kyllönen tycker det är synd att myndigheterna ställer allt högre krav på att förmedlingen ska gå snabbare. Då försämras möjligheter att schemalägga tolkarna på ett bra sätt, se till att alltid kunna förmedla rätt kompetens och planera verksamheten.

Kan ni förbättra sms-förfrågningarna på något sätt?

–Det kommer att finnas kvar men vi har planer på att utveckla tekniken. Det finns olika metoder för att förfina sökningarna men jag vill inte avslöja för mycket för det är säkert flera konkurrenter som redan sneglar på den här lösningen.
 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE