Publicerad 28 september 2012 Uppdaterad 28 september 2012

"Risken är att patientsäkerheten blir sämre når okvalificerade tolkar som är beredda att acceptera lägre arvoden används, säger Rosette Aronsson. Foto: Öyvind Lund

Tolkar i bojkott för bättre villkor

Språktolkar i Värmland vägrar ta uppdrag i vården. Orsaken är att arvodena sänkts efter den senaste upphandlingen.

Sedan i våras är det företaget Semantix tolkjouren som ansvarar för tolkförmedlingen i landstinget Värmland. För de fristående tolkarna som får sina tolkuppdrag av förmedlingen har det inneburit sämre betalning, säger Rosette Aronsson, språktolk och ledamot av Visions riksavdelning för tolkar.

– För mig är arvodet 205 kronor per timme inklusive reseersättning. Det är ungefär hälften mot den ersättning jag hade tidigare.

Konsekvensen har blivit att cirka 50 tolkar som är medlemmar i Vision vägrar att ta uppdrag för Semantix. I stället jobbar de för den kommunala tolkförmedling som också gör uppdrag åt landstinget.

– Vi vill ha bra arbetsvillkor. Semantix är inte beredda att betala och inte att förhandla med oss heller, säger Rosette Aronsson, som också varnar för att patientsäkerheten blir sämre när okvalificerade tolkar som är beredda att acceptera lägre arvoden används.

Det är inte första gången tolkar reagerat på villkoren hos Semantix. För några år sedan var det tolkarna i Helsingborg som bojkottade uppdrag i vården.

Chris Kosanovic, avdelningsordförande för Vision Rikstolk, konstaterar att problemet ligger i upphandlingarna, att landstingen och andra myndigheter låter tolkförmedlingarna konkurrera med priset om vem som ska få leverera tolktjänster.

– Vi har problemet att tolkförmedlingarna kan lägga anbud utan att ha något avtal över huvud taget med tolkarna. Sedan när upphandlingen är färdig ställs vi inför fait accompli: Den som vill ha jobb får acceptera de arvoden som erbjuds, säger han.

Elisabeth Cardoso da Silva, affärsområdeschef för kontakt- och telefontolkning på Semantix, bekräftar att tolkarna i Värmland inte vill arbeta för dem. Men hon säger sig vara beredd att förhandla.

– Vi behöver träffa både tolkarna i Värmland och Vision, säger hon.

Kan ni tänka er att skriva avtal med Vision om tolkarnas arvoden?

– Det har vi inte diskuterat i ledningen. Jag vill veta vilka villkor tolkarna vill ha. Vi behöver träffas, säger Elisabeth Cardoso da Silva.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE