Publicerad 4 december 2012 Uppdaterad 4 december 2012

Tolk på telefon testas i vården

Sjukvårdsrådgivningen i tre regioner och landsting har börjat erbjuda tolk på arabiska och somaliska. Även andra språk kan bli aktuella.

Nu kan vårdtagarna ringa speciella nummer för att få sjukvårdsupplysning på arabiska och somaliska. Det är sjukvårdsrådgivningens ordinarie sjuksköterskor som ger råd med hjälp av tolk i ett så kallat trepartssamtal.

Tolktjänsten är än så länge ett pilotprojekt som har startats av Region Skåne, Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen och pågår till sista februari. Därefter ska man besluta om tjänsten ska bli permanent och om den ska utökas till flera språk.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE