Publicerad 26 november 2009 Uppdaterad 8 december 2009

Tjänstemän riskerar att bli av med klämdagar

Sundsvalls kommun är på väg att slopa klämdagar, halvdagar och förkortad arbetstid på sommaren. Arbetsgivaren tycker att tjänstemännen jobbar för lite.

I Sundsvalls kommun, liksom i många andra kommuner, är tjänstemännen lediga på klämdagar och jobbar halvdag före helgdag. Dessutom har tjänste­männen i Sundsvall 15 minuter kortare arbetsdag, så kallad sommartid, mellan den 15 maj och den 15 september. Dessa avvikelser från den ordinarie arbetstiden finns inte reglerade i något avtal utan är en tradition sedan många år.

Enligt personalchef Rolf Bergbom innebär detta att tjänstemännen jobbar 40–60 timmar mindre per år än de skulle göra om man strikt följer kollektiv­avtalet. Det säger att alla ska jobba 40 timmar i veckan.

– Just nu förhandlar vi med SKTF och Saco. Vi vill att tjänstemännen ska arbeta enligt det som står i avtalet, det gör alla andra grupper. Det enklaste sättet är att vi jobbar 8–17 alla vardagar, men vi får se vad förhandlingarna ger, säger Rolf Bergbom.

Han menar att en anpassning till avtalet inte måste innebära att kläm- och halvdagar försvinner.

–Man kanske kan ta kortare lunchrast eller jobba mer under andra delar av året. Det finns massor av alternativ man kan ta till utan att behöva göra några dramatiska förändringar, säger han.

Du är inte orolig för att personalen ser det här som en försämring?

– Om man får jobba lite mer så är det väl kanske en försämring, men jag tycker fortfarande att vi ska jobba enligt det avtal som är träffat, säger Rolf Bergbom.

Robin Fångsjö, SKTFs avdel-nings­ordförande i Sundsvalls kommun, tycker inte det är bra att arbetsgivaren vill ta bort klämdagar, halvdagar och sommartid.

– Men vi förhandlar just nu så vi vill inte säga så mycket, säger han.

En av dem som riskerar att få längre arbetstid är Håkan Nordman, barn- och ungdomkultur­sekreterare på kulturavdelningen.

– Jag vill ha kvar de här för­må­nerna. Det är viktigt att kommu­nen bjuder på kläm- och halv­dagarna för att visa att man är en bra arbetsgivare. Om man ska rekrytera nya medarbetare
i framtiden så kanske det är sådant som unga värdesätter, säger han.

Personalchefen Rolf Bergbom känner inte till anledningen till att tjänstemän i kommuner och landsting är lediga på klämdagar och jobbar halvdag före röd dag. Men SKTFs avtalsombudsman Kjell Svahn kan bakgrunden.

–Det infördes i mitten på 1960-talet när man slutade jobba på lördagar och 40-timmars veck-an infördes. Då skrev man in i tjänstemannastadgarna att den som jobbade dagtid, om arbetet så tillät, skulle få ledigt dagar mellan två röda dagar och ledigt halva dagen före helgdag.

Nästan alla kommuner har halvdagar och klämdagar. Men Kjell Svahn har märkt att fler börjat fundera i samma banor som Sundsvall.

–Det tycker jag inte om, man kan ju inte förlänga arbetstiden plötsligt. En klok arbetsgivare med en god personalpolitik ska se till att ha allehanda små förmåner så att personalen tycker att det är en bra arbetsgivare, säger Kjell Svahn.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE