Publicerad 4 december 2007 Uppdaterad 10 december 2007

Tjänstemän i bättre form än arbetare

En ny studie visar att kommunala tjänstemän med stillasittande arbeten är i bättre fysisk form än vårdpersonalen som jobbar ute på golvet.180 slumpvis utvalda personer som jobbar inom vård- och omsorg, bland annat i Solna stad, har fått göra fysiska tester efter samma modell som värnpliktiga män. Resultaten visar att undersköterskorna och vårdbiträdena hade betydligt sämre värden än socialsekreterarna och annan stillasittande personal.


 


Studien är ett samarbetsprojekt mellan Arbetslivsinstitutet i Stockholm/Östersund, Rigshospitalet i Köpenhamn, Nutek/Almi i Sörmland och företaget Liv & Lust ab, som drivs av Johan Holmsäter. Han menar att resultaten generellt sett är katastrofalt dåliga. Allra värt ser det ut för undersköterskorna och vårdbiträdena.


 


–I den skaran finns kvinnor med låg självkänsla och majoriteten röker. De har säkerligen en god yrkeskompetens, men en dålig livsstilskompetens, säger han.


 


Johan Holmsäter menar också att livsstilsfrågor är en mycket viktig fråga för fackförbuden.


 


–Facket måste driva frågor som gör det mer värt att leva och då handlar det inte bara om lönen.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE