Publicerad 8 december 2009 Uppdaterad 8 december 2009

Tjänstemän får behålla klämdagarna

Tjänstemännen i Sundsvalls kommun får behålla klämdagar, halvdagar före röd dag och kortare arbetstid på sommarhalvåret. Arbetsgivaren och SKTF har enats om ett nytt arbetstidsavtal.

Sundsvalls kommuns personalchef Rolf Bergbom räknade ut att tjänstemännen jobbar 40–60 timmar mindre än de skulle göra om man strikt följer kollektivavtalet. Förmåner som klämdagar lediga halvdagar före röd dag och den något kortare arbetsdagen under sommaren regleras nämligen inte i något avtal.

Personalchefen ville förhandla fram ett formellt avtal och hade då idéer om att avskaffa eller förändra förmånerna.

Nu har facken och arbetsgivaren kommit överens om ett nytt avtal som innebär att tjänstemännen får behålla klämdagar och lediga halvdagar. Enda skillnaden mot tidigare är att lunchrasten blir 50 minuter året runt istället för en timme på vinterhalvåret och 45 minuter 15 maj till 15 september som det var tidigare.

Tjänstemännen flyttar och sin tjänstgöringstid under sommaren från 7.30–16.00 till 8.00–16.30 för att den ska passa kommunens öppettider bättre.

–Jag tycker det är en bra uppgörelse, medlemmarna är nöjda, säger Stig Linner, ombudsman på SKTFs center i Sundsvall.

–Vi hade medlemsmöte i går och medlemmarna röstade enhälligt ja till att acceptera avtalet.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE