Publicerad 11 april 2014 Uppdaterad 14 april 2014

Titelbyte gav lönepåslag

Assistenter i Uddevalla kommun har fått nya titlar. Det har gett dem ett extra påslag utöver årets lönerevision.

Det är framför allt skolassistenterna i Uddevalla kommun som har varit aktiva för att få ändrad titel – och högre lön – med tanke på deras faktiska arbetsuppgifter, som Tidningen Vision tidigare har berättat om. I samband med årets löneöversyn har arbetsgivare tittat extra på samtliga assistentgrupper i kommunen, enligt Visions avdelningsordförande i Uddevalla, Ann-Britt Klemensson.

– Vi har jobbat med vilka kriterier som ska vara uppfyllda för varje titel. Nu finns nästan inga assistenter kvar, utan de flesta har nu titeln administratör, och en handfull har blivit handläggare.

Enligt Ann-Britt Klemensson har ett femtiotal tidigare assistenter fått ny titel. De flesta inom skolan, men också på socialförvaltningen och i övriga förvaltningar. De har dessutom fått ett extra lönepåslag om 300 kronor utöver årets lönerevision.

– Det är inte så mycket, men det visar att vi är på banan. Och de här yrkesgrupperna ska prioriteras även nästa år, säger Ann-Britt Klemensson.

Hon berättar att administratörernas närmsta chefer också har fått upp ögonen för dem.

– Administratörerna värderas på ett annat sätt av cheferna, som också tycker att deras medarbetare ska ha högre lön. Till nästa år ska cheferna mer vara med och påverka lönesättningen.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE