Publicerad 28 maj 2014 Uppdaterad 2 juni 2014

Tandsköterskor sökes med ljus och lykta

Massiva pensionsavgångar och få nyexaminerade är en kombination som leder till stor brist på tandsköterskor de kommande två åren. I Dalarna är läget akut.

Minst varannan tandsköterska går i pension i Gävleborg, Norrbotten, Värmland, Dalarna och Halland under de kommande tio åren.  Samtidigt utbildas inte tillräckligt många nya. Behovet bedöms enligt Svenska tandsköterskeförbundet till 600 tandsköterskor per år. Sedan 2011 har endast runt 200 tandsköterskor per år lämnat skolbänken för att träda in i arbetslivet.

Att det ser ut så beror enligt Myndigheten för yrkeshögskolan – som bestämmer vilka yrkeshögskoleutbildningar som godkänns – på att man inte i god tid kunnat få tydliga svar från arbetsgivarna om hur många tandsköterskor som behövs.

– Fram till 2016 kommer få tandsköterskor examineras i förhållande till efterfrågan. Men det året kommer antalet examinerade tandsköterskor att öka kraftigt till runt 560 stycken. Därefter förväntas utbudet av tandsköterskor i stort att motsvara efterfrågan, spår utbildningshandläggare Gustaf Åhman.

Tandsköterskebristen ser mycket olika ut över landet. I Skåne finns den knappt alls och på andra ställen jobbar arbetsgivare och facken intensivt med att lösa bemanningsfrågan. I de landsting där det är brist på tandsköterskor har arbetsgivarna ungefär samma strategi: de samarbetar med tandsköterskeutbildningarna och erbjuder studenter praktikplatser, är med på rekryteringsmässor och lobbar för att få fler tandsköterskeutbildningar till sitt län.

Endast Dalarna är i gång med en traineesatsning och Västmanland utreder möjligheten att göra samma sak.

Generellt kan man säga att det i alla län är svårt att få tag i tandsköterskor som vill jobba på små orter ute på landsbygden. I övrigt är bristen mer eller mindre stor, utom i Skåne, Gotland och Västerbotten, vilket beror på god tillgång på nya tandsköterskestudenter/liten efterfrågan (se tabell).

Men det är inte bara fram till 2017 som suget efter tandsköterskor kommer att vara stort. Eftersom ålderstrukturen i tandsköterskegruppen är så skev, bara några få i yrkesgruppen är mellan 16–29 år, kommer arbetsmarknaden för tandsköterskor att vara god även framöver.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE