Publicerad 10 juni 2014 Uppdaterad 10 juni 2014

Svidande kritik mot livsmedelskontroll

Många kommuner klarar inte av sitt uppdrag att övervaka hanteringen av livsmedel i butiker och på restauranger. Nu riktar Riksrevisionen kritik mot regeringen och Livsmedelsverket som inte tagit ansvar för att lösa kontrollproblemen.

Det har funnits brister i livsmedelskontrollen under lång tid, konstaterar Riksrevisionen. Kontrollerna görs för sällan och planerade kontroller blir inte av. En förklaring kan vara att en tredjedel av kommunerna har inte har någon inspektör som jobbar heltid med dessa uppgifter.

Riksrevisionen har nu granskat vad regeringen, Livsmedelsverket och länsstyrelserna har gjort för att säkerställa att livsmedelskontrollerna fungerar som de ska. Alldeles för lite, konstaterar riksrevisor Claes Norgren på DN Debatt i dag, och kräver att staten måste lösa problemen snarast.

Riksrevisionen menar bland annat att Livsmedelsverket i större utsträckning måste utnyttja sina befogenheter och ingripa när brister upptäcks.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE