Publicerad 22 november 2005 Uppdaterad 22 november 2005

Svensk äldreomsorg medelmåttig

Äldreomsorgen är inte så väl utbyggd i Sverige som många tror. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Barn- och äldreomsorgen anses av många vara väl utbyggd i de skandinaviska länderna. Bland annat hävdas att täckningsgraden, det vill säga att de flesta barn och äldre omfattas av tjänsterna, är särskilt bra i Sverige, Norge och Danmark.


 


Men så är det inte enligt socionomen Dietmar Rauch vid Umeå universitet. I hans avhandling tyder resultaten på att barn- och äldreomsorgen generellt inte har en högre täckningsgrad i Skandinavien än i exempelvis Frankrike och Nederländerna.


 


När det gäller äldreomsorgen har Sverige snarare en genomsnittlig täckningsgrad jämfört med andra europeiska länder. Det beror främst på en stor nedgång av hemtjänst under 1980- och 1990-talen.


 


Av de skandinaviska länderna är det bara Danmark som har stor täckning inom både barn- och äldreomsorgen. Norge är bättre på äldrevård än på barnomsorg.


 


En orsak till att äldreomsorgen inte är mer utbyggd i Sverige idag är enligt Dietmar Rauch den svaga styrningen från staten. I länder där statens styrning är svagare får kommuner och frivilligorganisationer större möjligheter att motsätta sig nationella mål om full täckning i vissa områden, särskilt när den ekonomiska situationen blir pressad.


 


Dietmar Rauch menar att skillnaden mellan barn- och äldreomsorgen i Sverige stärker trovärdigheten i hans resultat. Inom barnomsorgen har staten styrt tydligt sedan 1970-talet. Det kan delvis förklara varför barnomsorgen stadigt har expanderat sedan dess.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE