Publicerad 19 oktober 2005 Uppdaterad 20 oktober 2005

Svårt få gehör för arbetsmiljöfrågor

Det är svårt att lyckas med renodlade arbetsmiljöprojekt inom äldreomsorgen, men det går betydligt bättre om man kan visa att de är ekonomiskt lönsamma. Det visar en ny forskarrapport.

Det är forskaren Johan Hansson vid Luleå tekniska universitet som i sin doktorsavhandling har studerat arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen i tre olika kommuner.


 


–De renodlade arbetsmiljöprojekten är i princip dömda att misslyckas om man inte lyckas baka ihop frågorna med kvalitet, ekonomi och personaladministration, säger Johan Hansson.


 


Johan Hansson gjorde ett program för hur arbetsmiljöarbetet skulle gå till på äldreboendena. Därefter fick de anställda göra riskbedömningar och konsekvensanalyser. Men ju längre upp i hierarkin han kom på förvaltningarna ju svårare var det att få gehör för de renodlade arbetsmiljöprojekten.


 


–Mitt förslag är att man redan på kärnverksamhetsnivå måste diskutera arbetsmiljöfrågorna tillsammans med personalfrågor, kvalitetsfrågor och ekonomifrågor. Man måste packa in dem tillsammans och sedan lyfta upp dem, då ökar förutsättningarna att få gehör på högre ort, säger Johan Hansson.


 


Betyder det att man måste kunna visa ledningen att arbetsmiljöprojekten lönar sig ekonomiskt för att de ska genomföras?


 


–Ja, det är en bra sammanfattning.


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE