Publicerad 28 april 2009 Uppdaterad 28 april 2009

Sundsvall kräver blod- och urinprov

Alla som söker jobb i Sundsvalls kommun ska lämna blod och urinprov för att kunna få en anställning. De lokala facken har inget emot testerna.

Sundsvalls personalchef Rolf Bergbom säger att det finns flera skäl till att kommunen vill drogtesta alla som söker jobb. Blodprov används för att avslöja alkoholmissbruk och urinprov för att se om den arbetssökande har använt narkotiska preparat.

Främst vill kommunen undvika att anställa aktiva missbrukare dessutom vill arbetsgivaren skicka en signal om att man inte accepterar droger i arbetslivet.

–Förutom obehaget drar varje aktiv missbrukare i organisationen med sig stora kostnader, säger Rolf Bergbom.

Ytterligare ett skäl Rolf Bergbom nämner är att Sundsvall har en tradition av att arbeta mot droger på jobbet.

–Sundsvall har sedan länge jobbat med projektet Arbetsplatser mot droger tillsammans med lokala företag. De stora företagen tillämpar de här testerna och då gör även vi det eftersom vi är regionens största arbetsgivare, säger Rolf Bergbom.

Blodprovet tas för att kontrollera om den arbetssökande har konsumerat mycket alkohol den senaste tiden. Urinprovet görs för att kontrollera narkotiska preparat. Kritikerna säger att testerna är ett ingrepp i den personliga integriteten vilket Rolf Bergbom håller med om.

–Men integritet är ett sammansatt begrepp, vem ska man skydda egentligen, är det eleverna i förskolan eller våra gamlingar? Där måste man göra en avvägning, i det här fallet tycker jag drogtestet är motiverat.

Alla fackförbund i kommunen har ställt sig bakom drogpolicyn. SKTFs avdelningsordförande Robin Lindgren har inget emot testerna och han har inte hört några protester från medlemmarna.

–Det är inte bara brukare som drabbas om vi har missbrukare i personalen, det blir även en stor börda för arbetskamraterna.  Anställer vi chefer med drogproblem blir ju hela arbetsplatsen drabbad.

När drogpolicyn infördes fanns även slumpmässiga stickprov med som förslag. Men där sade Robin Lindgren och hans kolleger i de andra fackförbunden nej.

–Vi var oroliga för att det skulle bli ett missbruk och att testerna skulle tas i tid och otid. Därför sade vi nej till den delen, säger Robin Lindgren.

Grannkommunen Ånge har gått ett steg längre och utför även slumpmässiga tester på alla personalkategorier.

–Vi tycker det är bra, säger Inga Vesterlund, SKTFs ordförande i Ånge kommun.

Har du hört några reaktioner från medlemmarna?

–Nej, ingenting, jag törs inte säga om de har gjort några tester, säger hon.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE