Publicerad 15 februari 2012 Uppdaterad 15 februari 2012

Styrelse kickas efter protest mot vinstkrav

När politikerna i Ljungby ville ta ut mer pengar ur det kommunala energibolaget protesterade styrelsen och personalen. Nu tvingas alla ledamöter i styrelsen avgå.

Kommunstyrelsen i Ljungby beslöt igår att styrelseledamöterna i Ljungby Energi ska entledigas. Orsaken är i grunden en strid om hur stor del av bolagets vinst som ska gå till kommunkassan – politikerna vill ta ut betydligt mer pengar ur Ljungby Energi, medan styrelsen och bolagets ledning hävdat att pengarna behövs till framtida investeringar.

Men striden om vinsten har också lett till en infekterad debatt i lokala media. Politikerna har reagerat på vd:ns frispråkighet och tycker även att styrelsen borde hållit personalen i stramare tyglar.

– Det handlar om att en medarbetare mejlade till bolagets stora företagskunder och beskrev hur de nya kraven på avkastning skulle kunna påverka priserna på fjärrvärmen. Det var bara ren fakta och information, men politikerna tolkade det ungefär som att vi försökte ragga sympatier hos kunderna och skapa en opinion, säger Jan Olsson, elingenjör och arbetsplatsombud för Vision på Ljungby Energi.

Striden kring styrelsen har inte varit en facklig fråga på Ljungby Energi. Men Jan Olsson konstaterar att kraven på kraftigt höjda vinstuttag kan leda till oro bland personalen.

– Givetvis ska vi generera vinst till ägarna. Men vi är idag ett väl fungerande företag med låga taxor, liten personalomsättning och bra resultat. Vi behöver långsiktiga spelregler och det går inte att plocka ut hur mycket pengar som helst utan att det får konsekvenser, säger han.

Det slutgiltiga beslutet om bolagets styrelse ska fattas av kommunfullmäktige i slutet av februari. Om fullmäktige går på kommunstyrelsens linje ska en ny styrelse väljas.

–Vi vill givetvis ha en stark och kunnig ledning och en styrelse som värnar om bolagets bästa och lyssnar på personalen, säger Jan Olsson.
 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE