Publicerad 27 september 2005 Uppdaterad 27 september 2005

Strid om socialsekreterare i Vetlanda

Vetlanda kommun vill låta fyra SKTFare byta yrkestitel från socialassistent till socialsekreterare. Men Akademikerförbundet SSR protesterar och har anmält kommunen till länsstyrelsen.


Måste man ha socionomexamen för att kunna utföra ett bra jobb som socialsekreterare? Den frågan har nu ställts på sin spets i Vetlanda kommun.


 


De fyra socialassistenterna har arbetat i kommunen över 20 år. I april 2000 började de vikariera som socialsekreterare och sedan januari 2001 arbetar de på exakt samma sätt som de övriga socialsekreterarna.


 


De fyra SKTF-medlemmarna arbetar med flyktingmottagning, ekonomiskt bistånd och en av dem är dessutom alkoholhandläggare. Alla fyra gör samma arbetsuppgifter som de socialsekreterare som har socionomexamen.


 


I samband med årets löneförhandling beslutade arbetsgivaren att ändra flera titlar, bland annat skulle de fyra socialassistenternas titlar ändras till socialsekreterare.


 


–De gör exakt samma arbete som en socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd, så det är ingen skillnad, säger personalchefen Bo Fransson.


 


–Dessutom har de gått flera högskoleutbildningar under åren och det sammantaget med sin erfarenhet så gör de ett väldigt bra arbete.


 


Akademikerförbundet SSR, som länge har drivit frågan om legitimation för socionomer, protesterade mot titeländringen. Vare sig lokala eller centrala förhandlingar med arbetsgivaren ledde till att förbundet kunde komma överens med arbetsgivaren. SSR anmälde då kommunen till länsstyrelsen.


 


–Vi tycker att titeln ska garantera en nivå av kunskap. För oss är det här en ren principfråga. Det måste finnas en gräns för vem som får jobba med myndighetsutövning. Det är så ingripande beslut man fattar, säger SSRs utvecklingschef Titti Fränkel.


 


–Vår strävan är att alla som jobbar med myndighetsutövning inom socialtjänsten ska ha socionomexamen. När man vill göra om assistenter utan akademisk utbildning till socialsekreterare tycker vi att det går för långt. Därför vill vi att länsstyrelsen ska bedöma om det motsvarar det man menar med kvalitet i socialtjänsten.


 


SKTF-avdelningen har inte drivit frågan på lokalnivå eftersom man är överens med arbetsgivaren. Yvonne Ahlström, ombudsman med ansvar för sociala frågor i SKTF, tycker SSR gör fel som anmäler kommunen.


 


–Ja, det tycker jag faktiskt. Bedömer arbetsgivaren att de anställda har samma kompetens och gör samma arbete kan inte vi säga att de inte ska få bli socialsekreterare.


 


SKTF tycker inte att socialsekreterare ska vara en skyddad yrkestitel, däremot anser förbundet att det ska finnas behörighetskrav. SKTF vill inte koppla behörighetskravet till just socionomexamen eftersom det finns en rad olika arbetsuppgifter inom den sociala sektorn där andra utbildningar kan vara lika bra eller till och med mer lämpliga. SKTF tycker dock att det är rimligt med ett krav på akademisk utbildning.


 


–I dag finns inga allmänna råd eller föreskrifter där Socialstyrelsen reglerar tjänsterna inom socialtjänsten och inte heller socialtjänstlagen gör det. Då kan ju inte vi som facklig organisation säga att det är fel att våra medlemmar arbetar som socialsekreterare, säger Yvonne Ahlström.


 


Vetlanda kommun kommer inte att ge efter för SSRs krav säger personalchefen.


 


–Nej, det kommer vi inte att göra.Socialsekreterare är dels ingen skyddad yrkestitel, det finns inte heller någon legitimation eller auktorisation, säger Bo Fransson.


 


Bo Fransson är kritisk mot SSRs agerande.


 


–Vad SSRs egentligen gör är ju ett påhopp på de här medarbetarna. Man ifrågasätter ju deras kompetens att jobba med de uppgifter de gör.


 


När kommer de här fyra socialassistenterna att kunna kalla sig socialsekreterare?


 


–Vi ska svara länsstyrelsen och lyssna på deras synpunkter först, säger Bo Fransson.


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE