Publicerad 24 november 2009 Uppdaterad 1 april 2011

Strålande utsikter för socionomer

Socionom, läkare, präst och församlingspedagog är yrken man ska satsa på om men vill ha ett jobb om fem år. Det visar Sacos prognos om framtidens bristyrken.

Saco har undersökt hur stor tillgången på jobb är inom ett antal olika yrken år 2014. Faktorer som påverkar är bland annat hur många som utexamineras, hur många som går i pension, politiska beslut, ändrade konsumtionsmönster, konjunktursvängningar och tekniska innovationer.

Enligt undersökningen kommer behovet av socionomer att vara mycket stark och öka väsentligt fram till 2014. Det väntas bli brist på socionomer på grund av stora pensionsavgångar och dessutom väntas behovet öka inom äldreomsorgen.

Det kommer även att vara stor efterfrågan på församlingspedagoger. Redan i dag är det brist och många församlingar vill utöka arbetet med barn och ungdomar.

Andra yrken som enligt undersökningen kommer att vara mycket efterfrågade är apotekare, arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker, högskoleingenjör, högskolelärare och sjukgymnast.

Yrken där det kommer att bli riktigt svårt att få jobb är bland annat bibliotekarie, folkhälsoplanerare, hälsopedagog, kultur- och museiyrken samt personalvetare.

Läs hela undersökningen på Sacos webbplats (pdf). 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE