Publicerad 25 februari 2011 Uppdaterad 25 februari 2011

Stort underhåll tynger bostadsbolag

Fem av landets tio största kommunägda bostadsbolag gick med förlust under 2010 om man räknar bort reavinsterna. En orsak är att det åldrande fastighetsbeståndet har stora underhållsbehov.

Tidningen Dagens Samhälle har granskat de ekonomiska resultaten för landet tio största kommunala bostadsbolag som tillsammans äger 240 000 lägenheter.

Sifforna visar att hälften av bolagen gick med förlust förra året om man räknar bort reavinster från utförsäljningar.

En bidragande orsak är enligt Dagens Samhälle att stora bostadsbestånd är byggda från 1950-talet och fram till 1970-talet och nu kräver stora och dyra underhållsinsatser.

Ett exempel är Örebrobostäder som visserligen redovisar en vinst på 201 miljoner kronor men där 225 miljoner är intäkter från en försäljning av 800 lägenheter.

–Vi behövde sälja för att kunna använda pengarna till extra underhållsåtgärder, säger Björn Forsberg, ekonomichef på Örebrobostäder, till tidningen.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE