Publicerad 13 juni 2014 Uppdaterad 13 juni 2014

Storsjukhus går back

Alla Sveriges större sjukhus har ekonomiska problem. Skånes Universitetssjukhus, Södersjukhuset i Stockholm och Akademiska i Uppsala räknar med underskott i 100-miljonersklassen. Ökade personalkostnader är en av orsakerna.

Sveriges Radio Ekot har frågat alla sjukhus med över 400 vårdplatser om det ekonomiska läget. Alla 13 sjukhus uppger att de räknar med att gå back i år.

På Akademiska Sjukhuset i Uppsala förväntas ett underskott på 190 miljoner kronor, Södersjukhuset i Stockholm räknar med 118 miljoner kronor och Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Lund spår ett minus på 125 miljoner kronor.

En orsak till underskotten som sjukhusen uppger är bemanningsproblem. De har varit tvungna att betala högre löner för att kunna behålla och rekrytera personal. Personalbrist har också lett till att sjukhusen har tvingats stänga vårdplatser, vilket har lett till förlorade inkomster.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE