Publicerad 11 september 2013 Uppdaterad 12 september 2013

Lena Gleesborg och Madeleine Christensson hör till dem i Region Skåne som tvingas söka nya tjänster. Foto: Jenny Leyman

Stor oro när Region Skåne stöps om

Oredan är total inom administrationen i Region Skåne. Förvaltningar slås samman och gamla tjänster försvinner. Omkring 300 anställda vet inte vad de ska arbeta med – om de överhuvudtaget får arbeta kvar.

Primärvårdens kansli ligger i ett gult tegelhus strax utanför centrala Lund. Byggnaden har en historia av turbulens. För två år sedan övergav läkemedelsföretaget Astra Zeneca lokalerna när företaget samlade sin forskning i Mölndal. Nu knackar osäkerheten åter på dörren. Sedan i våras har ett tiotal anställda slutat och stämningen bland de som är kvar präglas av oro och ilska.

Anledningen är den stora organisationsförändring som Region Skåne sjösatte i våras.

– Processen är vidrig och smärtsam och det känns inte som att det finns någon tanke eller plan från ledningen, säger Lena Gleesborg, samordnare och kontaktperson för Vision på primärvårdens kansli.

Kollegan och ekonomiassistenten Madeleine Christensson har jobbat 34 år inom Region Skåne och dess föregångare. All trygghet är borta, menar hon. Osäkerheten kring framtiden upptar mycket av hennes tankar.

– Det är det första man tänker på när man vaknar och det sista man tänker på innan man går och lägger sig, säger hon.

Vad som sker är att regionens 13 förvaltningar slås samman till fyra. Samtidigt ska kostnaderna för administration minskas med 15 procent.

I den stora omvälvningen har alla administrativa tjänster – chefer, ekonomer, ekonomiassistenter, administratörer, IT-personal, personalvetare, kommunikatörer och flera andra yrkesgrupper – försvunnit.

I stället skapas nya tjänster, med nytt arbetsinnehåll, som de anställda får söka.  Det är dock tydligt uttryckt att de nya tjänsterna inte kommer att räcka till alla.

Att det är en jobbig situation för många blir tydligt när Tidningen Vision pratar med medlemmar inom administrationen. Flera kritiska personer vill vara anonyma för att inte hamna i en sämre sits när de nya tjänsterna ska fördelas. Flera chefer har redan blivit av med sina chefstjänster och väntar på svar kring sin yrkesframtid.

Förändringen görs av flera anledningar. En är ekonomisk, regionen har gått back under flera år. En annan anledning att samarbetet mellan sjukhusen och mellan sjukhus och vårdcentraler fungerat dåligt. En del, bland annat den nye regiondirektören Jonas Rastad, har också tyckt att antalet chefer varit för stort.

Förändringsprocessen går avsiktligt snabbt. Tanken är att tiden av plågsam osäkerhet för de anställda ska bli så kort som möjligt. Men den höga hastigheten har baksidor. Många upplever att informationen varit usel och ansökningstiden för nya tjänster har ibland varit så kort som en vecka. Inte heller Vision har hunnit med i svängarna.

– Det har varit så mycket förhandlingar, och tvister kring den nya organisationen. Dessutom har vi varit med vid tillsättningen av alla nya chefer. Det har gjort att vi knappt har hunnit prata med medlemmarna, säger Monika Göl, Visions ordförande i Region Skåne.

Sammanlagt är det omkring 300 anställda, både på regionens sjukhus och på de centrala förvaltningarna, som berörs av förändringarna.  Just nu påverkas inte administrationen på Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö, det kommer i ett senare skede.

Vårdpersonal, inklusive medicinska sekreterare, påverkas i nuläget inte heller av organisationsförändringarna.

Fakta Stora förändringar

Många förändringar i Region Skåne under senare år har påverkatVisions medlemmar. Här är ett urval.

  • Folktandvården i Skåne bolagiseras 2014.
  • Regionens IT-verksamhet lades 2010/2011 ut på privata företag.
  • Flera verksamheter har nyligen centraliserats till en plats i regionen, bland annat lönehanteringen och sjukhusarkiven.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE