Publicerad 25 september 2012 Uppdaterad 25 september 2012

Stockholms stad betalar miljoner till pr-byrå

En pr-byrå har fått närmare 60 miljoner kronor från Stockholms stad för att få invånare att bilda bostadsrätter.

Under de senaste åren har Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag ombildat över 20 000 hyreslägenheter till bostadsrätter.  Frågan är politiskt laddad. Alliansen har fått hård kritik för att man sålt ut stadens tillgångar till för långa priser.  

Under de senaste sex åren har pr-byrån Veritas med kopplingar till Folkpartiet haft i uppdrag att informera stockholmare om hur man bildar bostadsrätter. Veritas fakturerar staden 150 000 koronor i månaden för callcentret Bilda Bostad. Centret får ett 80-tal samtal i månaden från personer som har frågor som rör ombildningar. Det innebär att kostnaden för varje samtal blir nästan 2 000 kronor, skriver Svenska Dagbladet.

Veritas vd Bijan Fahimi , som tidigare suttit i Folkpartiets  partistyrelse, kallar Veritas arbete för en folkbildningsinsats.

Andreas Jaeger, koncerncontroller på Stockholms stadshus AB, har inga synpunkter på Bijan Fahimis kopplingar till Folkpartiet och tycker att informationen från Bilda bostad är korrekt och neutral.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE