Publicerad 21 november 2005 Uppdaterad 21 november 2005

Stockholm vill bygga vårdhem i Lettland

Socialförvaltningen i Stockholms stad har långt framskridna planer på att bygga ett vårdhem i Riga där unga svenska narkomaner ska kunna få vård. Förvaltningen räknar med att vårdkostnaderna kommer att halveras.

Idén till ett samarbete väcktes när socialtjänstnämnden och tjänstemännen på socialförvaltningen var på ett besök i Lettland. Därefter har planerna på ett gemensamt behandlingshem växt fram.


 


Tanken är att socialtjänstnämnden i Stockholm ska driva hemmet och att hälften av platserna ska gå till lettiska ungdomar och resten till svenskar. Vården riktas till ungdomar, i åldrarna 18-25 år, som frivilligt söker vård.


 


Enligt planerna ska både svensk och lettisk vårdpersonal jobba på vårdhemmet. Arbeten som matlagning, transporter och nattjänst ska skötas av letter, skriver DN. Enhetschefen Justus Bergsten på socialtjänsten säger till tidningen att priset på vårdplatserna kommer att kunna halveras.


 


Socialborgarrådet Margareta Olofsson (v) säger också att vården kommer att bli billigare, men betonar att samarbetet med letterna är viktigare än de lägre kostnaderna.


 


–Det handlar inte om att vi ska flytta missbrukarvård till Lettland utan vi ska ha kvar vår missbrukarvård i Sverige. Det handlar om ett samarbete och letterna är intresserade av vår kunskap om just missbrukarvård, säger hon.


 


Yvonne Ahlström, ombudsman på SKTF med ansvar för sociala frågor, har inte hört talas om Stockholms stads planer tidigare. Hon är mycket tveksam till idén att låta unga svenska missbrukare få vård i Lettland.


 


–Vi tycker att ungdomsvården ska ske i nära anknytning till hemmet så att man till exempel kan jobba med nätverken omkring de unga. Det låter väldigt komplicerat om man ska bedriva vården i ett annat land, säger hon.


 


Yvonne Ahlström är däremot inte orolig för att jobb ska försvinna ut ur landet.


 


–Nej, det är inte det som är den primära orsaken till att vi tycker att det här är fel, säger hon.


 


Socialborgarrådet Margareta Olofsson säger att vårdhemmet eventuellt kommer att drivas som ett EU-projekt, men hon kan inte svara på när det kan tas i drift. Bland annat måste flera juridiska frågetecken rätas ut.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE