Publicerad 14 oktober 2005 Uppdaterad 17 oktober 2005

Staten kan ta över assistanskostnader

Riksdagens socialutskott vill att staten ska ta över kommunernas del av assistansersättningen till personer med funktionshinder.

I dag betalar kommunerna de första 20 assistanstimmarna per vecka, sedan går staten in. Systemet har kritiserats, konstaterar socialutskottet, och föreslår en ändring.


 


Konkret går den ut på att regeringen ger en pågående utredning i ämnet, Assistanskommittén, i tilläggsuppdrag att analysera för- och nackdelar med att staten tar hela kostnaden.


 


Assistanskommittén ska enligt nuvarande direktiv göra en översyn av personlig assistans och lagen om assistansersättning. Där finns frågan om finansiering med, men ett enigt socialutskott vill nu ha en tydligare skrivning.


 


Assistanskommittén ska vara klar med sitt arbete senast sista mars 2007.


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE