Publicerad 31 maj 2010 Uppdaterad 31 maj 2010

Staten bör betala översvämningarna

Den snabba snösmältningen gör att översvämningar hotar många av landets kommuner. Nu kräver Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, att staten tar ett större ansvar.

I en debattartikel i Västerbottens-Kuriren påpekar han att den här typen av naturolyckor kommer att bli vanligare framöver, vilket kräver ökade insatser. Kommunerna runt om i landet arbetar intensivt med att hantera och förebygga översvämningar. Men det räcker inte, enligt Knape.

I dag kan kommuner ansöka om pengar för att förebygga översvämningar, ras och skred, men det finns endast 43 miljoner kronor att söka per år. Anders Knape påpekar att Klimat- och sårbarhetsutredningen bedömer att det behövs mellan 100 och 300 miljoner kronor per år.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE