Publicerad 15 mars 2006 Uppdaterad 16 mars 2006

SSR utesluter Sverigedemokrat

Akademikerförbundet SSR har beslutat att utesluta en medlem på grund av denne är aktiv i Sverigedemokraterna. SSR:s förbundsstyrelse anser att partiets åsikter är helt oförenliga med förbundets värderingar.

SSR hänvisar till förbundets stadgar där det står att verksamheten bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat. Där står också att medlemmar ska verka för förbundets sammanhållning och bidra till god yrkesetik och solidaritet inom yrkeskåren.


-Sverigedemokraternas åsikter är helt oförenliga med Akademikerförbundet SSRs värderingar och därmed med medlemskap i förbundet. Därför tvingas vi utesluta en medlem som är aktiv i Sverigedemokraterna, säger Akademikerförbundet SSRs förbundsordförande Christin Johansson i ett pressmeddelande.


 


SSR hänvisar till skrifter från Sverigedemokraterna där de bland annat ”vill slå vakt om alla svenskars lika värde”. Det tolkar förbundet som att människor med utländsk bakgrund anses ha lägre värde.


 


SSR anser dessutom att medlemmens yrke som socionom förvärrar situationen ytterligare. Enligt förbundet har socionomer ett särskilt ansvar gentemot personer och grupper i utsatta situationer.


En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE