Publicerad 18 september 2013 Uppdaterad 18 september 2013

Sollentuna kommun måste sluta använda molntjänst

Rudbecksskolan i Sollentuna kommun måste sluta använda så kallade molntjänster hos Google. Alternativet är att teckna ett avtal som uppfyller bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Alla lärare och elever på skolan måste öppna ett konto hos Google för att komma åt verktygen som behövs för skolarbetet. Tjänsterna ligger i molnet, det vill säga på internet, och inte på kommunens egna datorer.

Men i avtalen mellan skolan och företaget saknas bland annat instruktioner och begränsningar för hur Google får hantera de personuppgifter som förekommer i systemet. Datainspektionen konstaterar i sin granskning också att avtalet saknar uppgifter om vilka säkerhetsåtgärder Google måste vidta för att skydda de personuppgifter som hanteras.

Skolan måste snarast teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google som lever upp till reglerna i personuppgiftslagen eller sluta använda molntjänsten.

–I just skolmiljö där exempelvis integritetskänsliga personuppgifter som rör barn och unga kan förekomma är det extra viktigt att de ansvariga verkligen ser till att personuppgifterna hanteras på ett lagligt sätt, säger Ingela Alverfors på Datainspektionen som lett granskningen.

 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE