Publicerad 13 december 2006 Uppdaterad 13 december 2006

Socionomutbildning får examensrätt efter två år

Högskolan i Gävle har slutligen fått rätt att utfärda socionomexamen. För två år sedan fick utbildningen hård kritik för att man inte tydligt upplyste eleverna om att man inte hade examensrätt.

Hösten 2004 startade Högskolan i Gävle ett socionomprogram. Strax före jul samma år fick skolan avslag av Högskoleverket på sin ansökan att utfärda examen. Högskoleverket ansåg bland annat att skolan saknade lärarkompetens inom vissa inriktningar och att man inte gav tillräckligt bra garantier för elevernas praktik.


 


Flera elever hoppade av och kände sig lurade för att de inte fått tillräcklig information om vad det innebar att skolan inte hade fått examensrätt vid terminsstarten.


I somras ansökte högskolan åter om examensrätt och nu har Högskoleverket beslutat att till slut utfärda examensrätt. En grupp bedömare skriver att skolan genom ett avsevärt utvecklingsarbete har ”en grupp lektorer med hög kompetens inom flera av det sociala arbetets specialiteter”.


 


Högskolan har nu också avtal med flera av länets kommuner om praktikplatser. Landstinget har också visat intresse för att ta emot praktikanter och sammanlagt täcker det enligt Högskoleverket väl behovet för en utbildning med 60 platser.


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE