Publicerad 30 september 2005 Uppdaterad 3 oktober 2005

Socialtjänsten slutar med 3-3

Individ- och familjeomsorgen i Tingsryds kommun, som har provat att jobba efter 3-3-schemat, går tillbaka till vanliga arbetstider. Tråkigt, tycker familjeterapeuten Rosita Morin.

Sedan i februari har flera anställda på IFO-enheten i Tingsryd frivilligt valt att prova 3-3-modellen som innebär att man jobbar tre dagar följt av tre dagars ledighet, oavsett helger.


 


En utvärdering i somras visade att de som jobbade efter 3-3-schemat tyckte att det fungerade bra medan vissa som inte jobbade enligt schemat var mindre entusiastiska. Bland nackdelarna som framfördes fanns att det var svårt att hitta tider för gemensamma möten då alla var i tjänst. Det var också problem för den övriga personalen att veta när de som jobbade efter 3-3-schemat var i tjänst.


 


Personalen som jobbade 3-3 hoppades får köra i gång en ny modifierad variant av arbetstidsmodellen den första oktober, men nu blir det inte så. Enligt socialchefen Per Sundberg beror det bland annat på att 3-3-schemat strider mot kollektivavtalet. En annan orsak är att personalen inte har kunnat komma överens om 3-3-schemat.


 


–Under resans gång har frågan blivit infekterad mellan en del som har 3-3 och andra som inte har 3-3. De tycker att det finns orättvisor i detta, säger Per Sundberg.


 


Han har även fått en påringning från Akademikerförbundet SSR som tycker 3-3 fungerade dåligt och att stämningen har blivit sämre.


 


–Då valde vi att inte fortsätta. Det tycker jag är synd, jag är positiv till att man kan vara flexibel. Men det handlar också om att anpassa schemat till verksamheten och jag tycker nog att vi lade för mycket arbetstid på helgerna, säger Per Sundberg.


 


Familjeterapeuten Rosita Morin har jobbat enligt 3-3-schemat och hon tycker det är synd att det inte blir någon fortsättning.


 


–Det är ju tråkigt när man har varit med om något positivt. Jag har ju kunnat besöka mina klienter på helgerna när alla i familjen är hemma, så för min del tycker jag att det har passat bra. Nu blir det ju svårare att träffa hela familjen när jag bara kan besöka dem i veckorna, säger hon.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE