Publicerad 19 juli 2007 Uppdaterad 23 augusti 2007

Socialtjänsten i Nykvarn polisanmäls

I våras omhändertogs en åtta månader gammal flicka av socialtjänsten i Nykvarn. Föräldrarna, som menar att det var fel, har därför polis- och JO-anmält kommunen.

Omhändertagandet skedde efter en anmälan om att det rådde social misär i familjens hem. Familjen befann sig då i sin sommarstuga som höll på att renoveras. Föräldrarna fick efter det en kallelse till ett möte med socialtjänsten i Nykvarn som de inte kom till. Föräldrarna förklarar det med att Nykvarn, som ligger i Stockholms län, inte är deras hemkommun. De är bosatta i Lettland.


 


Vid ett senare tillfälle omhändertogs flickan och det dröjde två veckor innan hon fick komma tillbaka till sina föräldrar. Föräldrarna anser att omhändertagandet skett på lösa grunder och har därför polis- och JO-anmält kommunen.


 


Länsrätten har prövat fallet och beslutat att upphäva socialtjänstens beslut. Länsrätten anser dock att det var riktigt att omhänderta flickan mot bakgrund av de omständigheter som rådde vid tillfället i fråga och har alltså inget att anmärka på kommunens beslut. Att länsrätten i efterhand prövar kommunens beslut är praxis.


 


Stefan Frölund, chef för individ- och familjeomsorgen i Nykvarn, förklarar kommunens agerande med att situationen krävde omedelbara insatser.


 


–Vi gjorde bedömningen att behovet av ett omhändertagande var akut i det här fallet, säger han.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE