Publicerad 6 februari 2008 Uppdaterad 7 februari 2008

Socialtjänsten hänvisar klienter till kyrkan

Under senare år har det blivit allt vanligare att socialtjänsten hänvisar sina klienter till kyrkans diakoner. Det är främst hemlösa och ensamstående föräldrar som behöver pengar för tandvård, mediciner och glasögon. Det framgår av en undersökning som SKTF-tidningen har gjort bland landets diakoner.

Håller kyrkan sakta men säkert på att ersätta kommunernas socialtjänst i arbetet med samhällets mest utsatta? Det är den oundvikliga frågan som dyker upp när man tar del av diakonernas svar.


Mer än hälften, cirka 54 procent, av de cirka 60 diakoner som svarat på undersökningen upplever att det under senare år har blivit vanligare att kommunernas socialtjänst hänvisar sina klienter vidare till kyrkan.


Dåligt bemötande och en restriktivare inställning från socialsekreterarnas sida. Så lyder det vanligaste svaren när diakonerna ska förklara vad ökningen beror på.


I undersökningen framgår också att det inte enbart är ett storstadsfenomen. Stockholm är visserligen väl representerat bland dem som hävdar att socialtjänsten slussar vidare sina klienter till kyrkan. Men här finns också många mindre församlingar utanför storstadsområdena.


En diakon från en medelstor stad skriver:


”Eftersom det har skett en ekonomisk åtstramning så har utrymmet krympt för ekonomiskt bistånd för handläggarna inom socialtjänsten och därför är det nära till hands att hänvisa till andra instanser som till exempel Svenska kyrkan.”


En annan diakon, från en småstadsförsamling, skriver:


”Ja, jag upplever att det har blivit vanligare att socialtjänsten hänvisar till oss. Ofta är det de som anses vara ”hopplösa” och som faller utanför ramarna”.


Undersökningen visar att allt fler människor med ekonomiska problem söker sig till kyrkan. Enligt diakonernas egen uppskattning rör de sig om en konstant ökning under senare år mellan cirka 5–20 procent. I denna ökning ryms både människor som blivit hänvisade från socialkontoret och de som har sökt sig direkt till kyrkan.


Äldre församlingar har oftare pengar att dela ut, medan yngre församlingar saknar egna fonder och tar därför inte emot några ansökningar. I dessa fall hjälper ofta diakonerna till med att hitta och söka pengar från externa fonder.


Det är framför allt ensamstående föräldrar och långtidssjuka som hamnar i kyrkans knä. Flyktingar, hemlösa och missbrukare är andra grupper som faller igenom det sociala skyddsnätet.


Det kyrkliga biståndet går främst till tandvård, glasögon och mediciner. Förfrågningar om pengar till mat, kläder och fritidsaktiviteter till barnen är också relativt vanliga, enligt undersökningen.


Pelle Svedberg, diakon i Kristinehamns församling, är en av dem som har deltagit i undersökningen. Han konstaterar att strömmen av människor som har, eller i alla fall upplever att de har blivit hänvisade från socialkontoret ökar stadigt.


–Det är ingen tvekan om att klimatet har blivit tuffare. Socialsekreterarna skulle säkert vilja hjälpa i större utsträckning, men de är bakbundna av sina direktiv och sina chefer. Många upplever säkert att de tvingas agera mot sin egen övertygelse, säger Pelle Svedberg.


Per-Olof Forsblom är ordförande i Föreningen Sveriges socialchefer (FSS). Uppgiften att allt fler av socialtjänstens klienter hänvisas till kyrkan oroar honom.


–Om det stämmer är det naturligtvis illavarslande och ett tecken på att socialtjänsten håller på att abdikera från sitt samhällsansvar. Kyrkan och andra frivilligorganisationer är ett komplement, men ska aldrig ersätta de generella välfärdssystemen, säger Per-Olof Forsblom.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE