Publicerad 23 februari 2010 Uppdaterad 23 februari 2010

Socialstyrelsen granskar nedskärningar

Socialstyrelsen har bestämt sig för att granska hur patientsäkerheten vid länssjukhuset i Sundsvall-Härnösand påverkas av de stora nedskärningar som är på gång.

Nära en fjärdedel av de anställda, 700 av 2 900, ska bort enligt ledningens och konsulternas nuvarande förslag.

Oroliga patienter och personal har vänt sig till Socialstyrelsen och bett om en utvärdering. Det har myndigheten nu tagit till sig.

-Vi vill veta hur man gör för att garantera patientsäkerheten, säger inspektör  Britta Unneby till Dagbladet.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE