Publicerad 26 april 2007 Uppdaterad 27 april 2007

Socialsekreterare hårt pressade

Socialsekreterarna i Eskilstuna är så stressade att de inte kan göra sitt jobb och följa lagen som styr socialtjänsten. Nu kräver de att deras arbetssituation förändras.

En grupp socialsekreterare i Eskilstuna har skrivit ett anonymt brev till politikerna i kommunen. I brevet skriver socialsekreterarna att de är överbelastade på jobbet och inte hinner med allt som ska göras. En konsekvens av detta är att lagar och paragrafer bryts, skriver de. ”Många socialsekreterare har varit sjukskrivna på grund av arbetssituationen”, står i ett annat stycke.


 


Men enligt Sarita Hotti (s), ordförande i arbetsmarknads- och familjenämnden, har sjukskrivningarna bland socialsekreterarna inte ökat.


 


–Sjukskrivningstalen har minskat med en procent och antalet anställda socialsekreterare är stabilt. Några har slutat, men då har vi anställt nya, säger hon.


 


Det var efter en omorganisation år 2003 som problemen började. Arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen skulle slås ihop och SKTF var redan då kritiskt. Socialsekreterarna hade sedan tidigare en pressad arbetssituation med många tunga ärenden, ansåg facket. Akademikerförbundet SSR har också ställt sig bakom socialsekreterarna i frågan.


 


Sarita Hotti tror att en förklaring till missnöjet kan vara att den nya organisationen inte har hunnit sätta sig än.


 


–Bitarna har inte fallit på plats och flödet har inte fungerat. Jag kan också beklaga att brevet är anonymt eftersom det inte finns någon att föra dialog med, säger hon.


 


Ordförande för SKTF i Eskilstuna, Lena Siljebråt, har länge efterlyst en utvärdering av organisationen, men utan resultat.


 


–Jag har bett om det vid ett flertal tillfällen och de har lovat att återkomma. I februari var jag på dem igen men då fick jag bara svävande svar, säger hon.


 


Nu försöker kommunen reda ut hur stämningen är i de olika delarna i organisationen. Mellanchefer har kallats in för att gå ner i personalgrupper och undersöka hur situationen ser ut. På ett sammanträde i maj ska nämnden ta ställning till om det blir nödvändigt att omfördela resurser.


 


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE