Publicerad 20 november 2007 Uppdaterad 20 november 2007

Socialchefer ser möjlighet att effektivisera

Tre av fyra socialchefer försöker minska kostnaderna inom socialtjänsten. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Socialcheferna anser att de bästa sätten att minska kostnaderna eller kostnadsökningarna är att se över arbetsmetoder, arbetets styrning och organisationen. Det är inte särskilt vanligt att dra ner på verksamheterna men det förekommer oftare i mindre kommuner än i större.


 


Kommuner med en hög andel köpt verksamhet och höga kostnader för individ- och familjeomsorg arbetar i högre utsträckning än andra med att minska kostnaderna.


 


Socialcheferna, särskilt i större kommuner, tycker att ansvarsfördelningen mellan politiker och chefstjänstemän är tydlig. Två av tre chefer tycker det är tydligt på vilka grunder resurserna fördelas.


 


Läs hela rapporten, Resursfördelning och prioriteringar inom socialtjänsten (pdf), på Socialstyrelsens webbplats .


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE