Publicerad 23 april 2007 Uppdaterad 23 april 2007

Socialchef stängs av under utredning

Vetlanda kommun ska låta oberoende utredare granska socialförvaltningens agerande i det uppmärksammade fallet med ”Louise”. Socialchefen Ola Götesson och två politiker i socialnämnden stängs av tills vidare.

Den externa utredaren ska först och främst granska de områden inom individ- och familjeomsorgen som kritiserades i SVTs Uppdrag granskning för två veckor sedan.  


 


Syftet är att klargöra ansvarsfrågan och kvalitetssäkra


verksamheten, skriver kommunen i ett pressmeddelande.


 


Under tiden utredningen pågår kommer socialchefen Ola Götesson att få andra arbetsuppgifter inom kommunen.


 


Socialnämndens ordförande Ingemar Sturesson (kd) och vice ordförande Ejlon Johansson (fp) avbryter sina politiska uppdrag till granskningen är klar.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE