Publicerad 4 april 2006 Uppdaterad 4 april 2006

Socialassistenter får bli socialsekreterare

De fyra socialassistenterna i Vetlanda som sktftidningen.nu har skrivit om vid flera tillfällen får byta titel till socialsekreterare. Därmed går kommunen emot länsstyrelsen som anser att de borde ha mer akademisk utbildning.

Striden om vilken titel de fyra anställda ska ha har pågått sedan förra året. De fyra har arbetat som socialassistenter i kommunen i över 20 år. År 2000 började de vikariera som socialsekreterare och sedan 2001 har de arbetat med myndighetsutövning på samma sätt som andra socialsekreterare. Två av dem är alkoholhandläggare, en arbetar med flyktingmottagning och en med ekonomiskt bistånd.


 


Inför förra årets löneförhandling beslutade socialförvaltningen att omvandla ett antal titlar, bland annat socialassistenternas. Arbetsgivaren ansåg att de arbetade med myndighetsutövning på samma sätt som kollegorna med socionomexamen och förutom sin långa erfarenhet har de dessutom gått flera högskolekurser.


 


–De har avgränsade arbetsuppgifter som vi är överens om och som de har haft ansvar för i många år och som de har utvecklat. Vi tycker att det har fungerat väl, säger socialchefen Ola Götesson.


 


Akademikerförbudet SSR protesterade och anmälde saken till länsstyrelsen i Jönköping. Fackförbundet strävar efter att alla som jobbar med myndighetsutövning inom socialtjänsten ska ha socionomexamen. Länsstyrelsen, som formellt inte har någon rätt att besluta i frågan, gick delvis på SSR:s linje.


 


–Vi tycker att de ska ha mer akademisk utbildning för att få bli socialsekreterare men vi säger inte att det ska vara en socionomutbildning eller att det ska vara en examen, säger socialdirektör Iris Dovrén Råsbrant på länsstyrelsen i Jönköping.


 


Trots länsstyrelsens utlåtande har kommunen nu beslutat att ändra titlarna till socialsekreterare. Titeländringen kommer inte att påverka lönerna för de nya socialsekreterarna. Ola Götesson säger att de även tidigare har varit lönesatta efter sina arbetsuppgifter.


 


Vetlanda kommun går emot länsstyrelsen och SSR men Ola Götesson säger att han håller med om att utbildningen är viktig för kvaliteten i socialtjänsten. Utbildningskraven kommer att vara högre på ny personal som anställs till liknande arbetsuppgifter i framtiden.


 


–De ska ha socionomutbildning eller motsvarande akademisk examen, säger han.


 


 


 


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE