Publicerad 18 augusti 2006 Uppdaterad 18 augusti 2006

Socialarbetare pluggar i Tromsö

Tio anställda på individ- och familjeomsorgen i Ludvika kommer i höst att börja studera i Tromsö i Norge, 150 mil från kommunen. Under fyra terminer ska de gå en magisterutbildning på universitetet.

Ludvika kommun har en gemensam nämnd och förvaltning för individ- och familjeomsorg och skola. Under ett antal år har kommunen försökt hitta olika sätt att samordna resurserna kring barn med sociala problem.


 


Nu vill förvaltningen förbättra samordningen runt barnen och då är det tänkt att några i personalen ska bli drivande i det arbetet.


 


–De har själva resonerat sig fram till att det här är en utbildning  som de kan ha nytta av, säger Kah Slenning, förvaltningschef på social- och utbildningsförvaltningen.


 


Utbildningen är en 60-poängs magisterutbildning på universitetet i Tromsö i Nordnorge. På kursen ”Vidareutbildning i relations- och nätverksarbete” ska de bland annat lära sig att samordna insatser runt barnen och ungdomarna på ett effektivt sätt.


 


–Utöver det som är det traditionella i socialt arbete kan det handla om lärare, fritidspersonal, vårdfolk, terapeuter och stödpersoner. Det kan också vara att ge utbildning till olika typer av kontaktpersoner.


 


Universitetet i Tromsö har länge drivit den aktuella magisterutbildningen och är känt på området.


 


–Vi har letat runt och har inte hittat något som är bättre, säger Kah Slenning.


 


Personalen kommer att studera parallellt med arbetet under två år. Meningen är att de ska kunna praktisera en del av de nya kunskaperna direkt i jobbet. Vid sex utbildningstillfällen reser de cirka 150 mil till Tromsö och stannar 4-5 dagar.


 


Eftersom det är en högskoleutbildning kostar den ingenting. Det som kostar är resor, boende, mat och böcker. Kommunen räknar med att den totala kostnaden blir 1,2 miljoner kronor fördelat på tre budgetår. Kommunen står för alla kostnader.


 


–Det här är tjänsterelaterat, det ingår i arbetet, säger Kah Slenning.


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE