Publicerad 1 december 2010 Uppdaterad 2 december 2010

Slutprov för hotade socionomutbildningar

De sju socionom­utbildningar som fick hård kritik av Högskoleverket har nu sett över kursplaner, bemanning och lärarkompetens. På spel står rätten att utfärda socionomexamen.

– Det skulle vara oerhört bekymmersamt om vi inte får behålla examinationsrätten. Men jag känner mig trots allt ganska trygg med att de åtgärder vi har vidtagit svarar mot kritiken, säger Anders Söderholm, rektor vid Mittuniversitetet.

För ett år sedan bedömde Högskoleverket att bristerna på sju av landets 16 socionom­utbildningar är så allvarliga att rätten att utfärda examen ifråga­sattes. De hotade utbildningarna finns vid Ersta Sköndal högskola, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Kristianstad, Linköpings universitet, Malmö högskola, Mittuniversitetet och Örebro universitet.

Den vanligaste anmärkningen var att lärosätena tvingar in studenterna i specialiseringar som gör att andra viktiga delar saknas i utbildningen. Den kritiken gällde i olika grad samtliga sju socionomutbildningar.

De har haft ett år på sig att rätta till bristerna. Den 15 december ska de sju lärosätena lämna en redovisning till Högskoleverket om vilka förändringar de har gjort. En bedömningsgrupp kommer därefter bedöma om åtgärderna är tillräckliga.

– Vi har fått signaler om att de har arbetat hårt för att komma till rätta med bristerna. Men om allvarliga brister skulle finnas kvar kommer examensrätten att dras in, säger Tomas Egeltoft, utredare på Högskoleverket.

Mittuniversitetet fick kritik för att socionomutbildningen med internationell inriktning var alltför specialiserad så att studenterna inte fick nödvändig generalistkompetens. Nu har man beslutat att lägga ned den internationella utbildningen till antagningen 2011.

Rektor Anders Söderholm tycker dock Högskoleverket har en konservativ syn på hur utbildningen till socionom ska se ut:

– Internationellt socialt arbete har framtiden för sig, men det tar man inte hänsyn till. Det verkar tyvärr inte finns mycket plats för nytänkande, säger han.

Flera av socionomutbildningarna fick också kritik för att de saknar lärare med rätt kompetens. På Högskolan i Kristianstad saknades kunskap om barn, missbruk och socialpolitik.

– Vi har satt in ett åtgärdspaket. Just nu håller vi på att rekrytera en professor och ett antal lärare med de kunskaper som vi har saknat, säger skolans rektor Lars Carlsson.

Alla lärosäten som SKTF-tidningen har talat med utgår alla från att deras socionomutbildningar kommer att klara Högskoleverkets uppföljning. En viss oro går dock att spåra:

– Min största farhåga är att det blir andra personer som sköter avrapporteringen och att de tittar på och betonar andra saker, säger Anders Söderholm.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE