Publicerad 10 september 2014 Uppdaterad 10 september 2014

Släpar efter även i röda landsting

I rikspolitiken beskyller oppositionen ofta Alliansen för att ha skapat växande klyftor. Men i landstingen, där politikerna själva är arbetsgivare, ökar lönegapet oavsett färg på styret.

Rödgrönt eller blått verkar inte spela någon roll – löneskillnaderna mellan distriktläkare och medicinska sekreterare och allmänsjuksköterskor växer oavsett landstingens politiska styre. Det visar Tidningen Visions undersökning.

Halland, som är den region där klyftan har ökat mest sedan 2009, styrs av Allianspartierna och Miljöpartiet. Norrbottens läns landsting, som hamnar på plats fyra på topplistan över växande klyftor, leds av Socialdemokraterna, Vänster­partiet och Miljöpartiet.

”Målet för Vänsterpartiet är att minska de ekonomiska klyftorna”. Så står det i Vänsterpartiets partiprogram för Norrbotten.

– Ett jämlikt samhälle är mycket bättre, säger Monica Carlsson (V), som sitter i landstingsstyrelsen.

Men du sitter i ledningen för Norrbotten och ansvarar för att de högst betalda får ännu mer i lönekuvertet?

– Vi är bakbundna av brist på läkare – det är svårt att rekrytera till glesbygden och vi måste betala bra, förklarar Monica Carlsson.

Hon tror dock att de medicinska sekreteraranas löneläge kommer att drivas upp.

– I förlängningen kommer vi att få brist på medicinska sekreterare och samhällsutvecklingen kommer att tvinga fram högre löner, vilket är absolut nödvändigt. De lågt betalda kvinnogrupperna i landstinget kommer att bli en framtidsfråga, annars så ökar vi klyftorna ännu mer. Vi får ta initiativ till att ta upp den här diskussionen ordentligt.

Mats Eriksson (M), region Hallands högsta sjukvårdspolitiker, säger att regionen har gjort en medveten satsning på distriktsläkarna för att slippa höga kostnader för hyrläkare och för att få en bra primärvård. Han är inte bekant med att distriktsläkarlönerna ökat med 17 procent sedan 2009, medan de medicinska sekreterarnas bara ökat 9 procent.

– Spontant känns det som om distriktsläkarna har dragit iväg mycket i både procent och kronor. Jag ska nogsamt titta på siffrorna i denna grupp som redan ligger högt lönemässigt, säger Mats Eriksson.

Är det inte dags att lyfta lönerna för de medicinska sekreterarna?

– Medicinska sekreterare är en viktig del av sjukvården i dessa dagar när alla flöden är snabba och inte får stanna upp, men i slutänden måste vi prioritera vilka vi satsar på lönemässigt. Innevarande år har vi till exempel gjort satsningar på sjuksköterskegrupper som varit svåra att rekrytera, säger han.

 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE