Publicerad 10 februari 2010 Uppdaterad 10 februari 2010

Skyddsombud utbildas inför neddragningar

Anställda på Sundsvalls sjukhus väntar spänt på hur kommande uppsägningar ska slå. Nyligen samlades ett 100-tal skyddsombud för att förbereda sig för nedskärningarna.

De kommande dagarna ska fack och anställda på Sundsvalls sjukhus få reda på hur besparingspaketet på 235 miljoner kronor fördelas över sjukhuset. Runt 700 tjänster hotas och på sjukhuset finns en stor oro. Redan i april ska den nya bantade organisationen stå klar.

– Det är ett pressat tidschema, allt går fort. Min oro är att någon ska komma i kläm, säger Anne-Christina Öberg Nygren, huvudskyddsombud för SKTF på Sundsvalls sjukhus.

I fredags träffades skyddsombud från SKTF, Vårdfacket, Kommunal och Läkarförbundet för att förbereda sig inför besparingarna och för att lära sig mer om vilket stöd man kan hitta i arbetsmiljölagen.

Ingrid Andersson, inspektör på Arbetsmiljöverket, talade på mötet. Framförallt betonade hon att det är nödvändigt med ordentliga riskbedömningar när organisationen nu skärs ned.

– Det är viktigt att de själva ser vilka riskerna är. Vi har inte kapacitet att granska varje arbetsmoment, varje avdelning och division. Skyddsombuden måste signalera till oss om ekvationen inte går ihop så får vi komma och titta på den enskilda situationen.

Ingrid Andersson tar även upp möjligheten att göra en så kallad 66A-anmälan om det uppstår brister i arbetsmiljön. Om arbetsgivaren då inte ”utan dröjsmål” ger besked om vad som ska göras kan man koppla in Arbetsmiljöverket.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE